Shivoham Song Lyrics in PS2

Singers: Sathyaprakash, Dr. Narayanan, Sreekanth Hariharan, Nivas, Aravind Srinivas, Shenbagaraj, TS Ayyappan

Lyrics: Venky

Music by: A. R. Rahman

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Mano Buddi Ahankara

Chittani Naham

Na Cha Shrotravjihve

Na Cha Ghraana

Netre

Na Cha Vyoma Bhumir

Na Tejo Na Vayudhu

Chidananda Rupah

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Na Cha Prana Sangyo

Na Vai Pancha Vayudhu

Na Va Sapta Dhatur

Na Va Pancha Koshah

Na Vak Padhapachona

Chopastha Payu

Chidanda Dhupa

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Na Me Devsha Ragau Na

Me Lobha Mohau

Na me vaddho Naiva

Masariya Bhavaha

Na Dharmodava Chartho Na

Kamo Na Mokshaha

Chidanand Rupah

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham Shivoham

Leave a Comment